DE Etiketi

           Diploma Eki, mezun olan kişinin izlediği ve başarıyla tamamladığı programın yapısı, seviyesi, çerçevesi, içeriği ve yetkilerinin standart bir şekilde tanımını sağlayan ve yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Bu belge, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanır ve 8 Anabölümden oluşur.

Diploma Eki ehliyetlerin (diploma, derece, sertifika vs. gibi) akademik ve mesleki tanınmasını kolaylaştırır ve şeffaflık sağlar. Diploma Eki, tanınma ile ilgili olarak herhangi bir değer yargısı, eşdeğerlik beyanatı veya tavsiyelerden bağımsız olmalıdır. Diploma Eki' nin sekiz bölümü ile ilgili bilgi verilmelidir, verilmiyorsa nedeni açıklanmalıdır. Bu ek sadece diploma ile birlikte geçerlidir.

Diploma Eki ile ilgili ayrıntılı bilgi http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html adresinden takip edilebilir.

T.C İstanbul Bilim Üniversitesi' nde Lisans, Yüksek Lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayan tüm öğrencilere mezuniyetlerinde Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO / CEPES tarafından geliştirilmiş modele göre hazırlanan Diploma Eki otomatik olarak, İngilizce dilinde ve ücretsiz olarak verilir.