Çalışma Ortamları

           Kütüphane
           İstanbul Bilim Üniversitesi Kütüphanesi’nde her türlü bilgi elektronik ortamda ulaşılabilir durumdadır. Kütüphane otomasyon programı (Yordam) kataloglama, sınıflama, tıp kitapları NLM (National Library Medicine) ve tıp dışı kitapları LC (Library of Congress Classification System) sağlama, süreli, yayınlar, ödünç verme modülleri ile ihtiyacımıza tam cevap verebilmekte, MARC formatı başta olmak üzere her türlü programdan kayıt alıp verebilmektedir.
           Öğrencilerimiz kütüphane hizmetlerinden sabah 08.30 ila 20.00 arası yararlanabilmektedir.

           Laboratuarlarımız
          Üniversitemizin Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri eğitimi Esentepe Merkez Kampüsündeki laboratuvarları ile Üniversitemiz Şişli Florence Nigthingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi laboratuvarlarında yapılmaktadır.
          Ayrıca Üniversitemizin Sağlık Yüksekokulunun Beslenme ve Diyetetik , Ebelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri ile Üniversitemizin Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu bünyesinde uygulama labarotuvarları bulunmaktadır.

          GROUP FLORENCE NIGHTINGALE HASTANELERİ
           Group Florence Nightingale Hastaneleri İstanbul Bilim Üniversitesi’ne afiliye olan, uygulamalı eğitimde yararlanılan hastanelerdir. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi, Göktürk Florence Nightingale Tıp Merkezi deneyimli ve uzman kadrosu ile başta tıp fakültesi olmak üzere tüm öğrenci stajlarında çok önemli olanaklar sağlamaktadır. Gayrettepe ve Kadıköy Florence Nightingale Hastaneleri uluslararası akredite edilmiş (Joint Commission International), donanımı, interdisipliner bakım yaklaşımı ve yaygın hizmet sunumu ile tüm akademik birimler için örnek uygulama alanlarıdır.