Sigorta

Değişim öğrencilerine, Türkiye’de geçerli olacak ve sağlık masraflarını karşılayacak uygun bir sağlık sigortası yaptırmaları tavsiye edilmektedir.
Staja giden öğrenciler için İş Kazası ve Meslek hastalıkları sigortası yapılmaktadır.
Üniversitemizde eğitim almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrenciler ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Üniversitemize Kayıt oldukları ilk 6 ay içersinde SGK ' ya müracaat edip sigorta primlerini kendileri ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabilecekleri gibi özel sağlık sigortası da yaptırarak da sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.