Sağlık

           Mediko-Sosyal Birimimiz tüm öğrencilerimizin ve mensuplarımızın sağlıklarını korumak, gerektiğinde tetkik ve tedavilerini sağlamak üzere kurulmuştur. Rektörlük ve eğitim hastanemizde organize olmuş birimimiz ilk başvuru merkezi olarak muayene ve tetkikleri gerçekleştirmekte, gerektiğinde hastaların ilgili branşlar tarafından konsültasyonlarını ve cerrahi operasyonlarını organize etmektedir. Bu kapsamda üniversite mensuplarımızın acil sağlık hizmeti ihtiyaçları da eğitim hastanemizin Acil Ünitesi'nde karşılanmaktadır.