Staj İmkanları

           Çağdaş eğitimin, teori ve uygulamanın birleşmesiyle oluştuğunun bilincinde olan İstanbul Bilim Üniversitesi, öğrencilerine uygulamalı öğrenme olanakları sunmaktadır. Üniversitemiz Hemşirelik Yüksekokulu Kampusünde bilgisayar laboratuarında 27, sınıflarda 12, akademik ve idari personel için 10, Yüksekokul Kampüsü bilgisayar laboratuarında 35, sınıflarda 14, akademik ve idari personel için 35, Esentepe Kampusünde ise kütüphanede öğrenci kullanımı için 6 adet, sınıflarda 11, akademik ve idari personel için 72 adet, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezinde 128, Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezinde 39 olmak üzere toplam 389 bilgisayar mevcuttur.
           Genel amaçlı bilgisayar laboratuvarı, fakülte ve yüksekokullarda ki bilimsel araştırma laboratuvarları ve öğrenci laboratuvarları, 24 saat kesintisiz internete ulaşabilmeyi sağlayan teknolojik alt yapısı ile kliniklerde gerçekleştirilen uygulama ve stajlarla, öğrencilerin deneyim kazanmalarını sağlamaktadır. Stajın amacı, öğrencilerin öğretim yoluyla elde ettikleri bilgi ve becerilerini ilgili sektördeki işyerlerinde uygulayarak güçlendirmelerini sağlamak, doğru karar verme becerilerini geliştirmek ve kendi alanlarında deneyim kazanmalarına olanak sağlamaktır.
           Erasmus Staj Hareketliliği
           Bu hareketlililk türü, Leonardo da Vinci II döneminde A tipi projeler kapsamında “Yüksek Öğrenim Görenlere Yönelik Yerleştirme Projeleri” olarak gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu faaliyet alanı bundan böyle 2007-2013 dönemi Hayatboyu Öğrenme Programıyla birlikte Erasmus Programı içinde “öğrenci staj hareketliliği” adı altında sürdürülecektir.
           Yerleştirme Nedir ?
           “Yerleştirme” bir yararlanıcının başka bir katılımcı ülkede ortak bir işletme veya organzasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Yerleştirme Süreleri: Bu hareketlilik faaliyetleri 1 temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında aşağıda belirtilen sürelerde gerçekleştirilebilir.
           -En az 3 ay
           -En fazla 12 ay
           Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
           Staja ev sahipliği yapacak kuruluşlar; işletmeler, eğitim merkezleri, araştırma merkezleri ve işletme tanımına uyan diğer kuruluşlar olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.