Yönetim
Rektör; üniversitenin ve bağlı birimlerin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur.

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.Prof. Dr. Çavlan ÇİFTÇİ

Rektör
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 213 64 86 (pbx) Faks : +90 (212) 213 92 07
 
Prof. Dr. Ş. Kerem ÖZEL

Rektör Yardımcısı
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 213 64 86 (pbx) Faks : +90 (212) 213 92 07
 
İfakat ÖZTÜRK

Genel Sekreter
T.C. İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğü
Büyükdere Cad. No:120 34394 Esentepe Şişli / İstanbul
Tel : +90 (212) 213 64 86 (pbx) Faks : +90 (212) 213 92 07